ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 31, Issue 1, 1987


Original Papers:

PHASE RELATIONS IN THE SILICA RICH AREA OF THE SYSTEM Li₂O-SnO₂-SiO₂
Štemprok Miroslav, Voldán Jan
(pages 1-16) PDF (1.0 MB)
 
MODEL OF NON-ISOTHERMAL FIRING OF CERAMIC BODY IN THE DEHYDROXYLATION REGION
Havrda Jiří, Mazačová Yvona, Oujiří František, Hanykýř Vladimír
(pages 17-25) PDF (0.6 MB)
 
DETERMINING THE RATE CONSTANT OF KAOLINITE DEHYDROXYLATION
Havrda Jiří, Mazačová Ivona, Hanykýř Vladimír
(pages 27-31) PDF (0.4 MB)
 
VLIV GRANULOMETRIE CEMENTU NA VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH PAST

EFFECT OF CEMENT GRANULOMETRY ON THE PROPERTIES OF CEMENT PASTES


Daňková Marcela, Hoffmann Oldřich, Černý Karel
(pages 33-42) PDF (0.8 MB)
 
ZÁVISLOSŤ VIZKOZITY MODELU SKLOVINY EUTAL OD TEPLOTY A ZLOŽENIA

DEPENDENCE OF MODEL EUTAL GLASS MELT VISCOSITY ON TEMPERATURE AND COMPOSITION


Liška Marek, Hamlík Ladislav, Kanclíř Edmund
(pages 43-54) PDF (0.9 MB)
 
VYHOŘÍVÁNÍ UHLÍKATÝCH LÁTEK

II. Aplikace modelu vyhořívání při využití úletových popílků v keramice

BURNING OUT OF CARBONACEOUS SUBSTANCES

II. Application of the burning-out model in the utilization of fly-ash in ceramics


Vídenská Magdalena
(pages 55-62) PDF (0.9 MB)
 
STUDIUM STRUKTURY SKEL METODOU RAMANOVY SPEKTROSKOPIE

STUDY OF THE GLASS STRUCTURE USING RAMAN SPECTROSCOPY


Koudelka Ladislav, Pisárčik Miloslav
(pages 63-82) PDF (1.6 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact