ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 19, Issue 4, 1975


Original Papers:

MASS SPECTROMETRIC INVESTIGATION OF THE OLIVINE VAPORIZATION PROCESS
Piacente Vincenzo, Matoušek Josef, Spoliti Maurizio, Di Paolo Vincenzo
(pages 289-299) PDF (1.3 MB)
 
CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF ORGANOTIN COMPOUNDS IN FUNGISTATIC PLASTER
Dressler Milan, Bártl Miroslav, Vespalec Radim
(pages 301-310) PDF (0.8 MB)
 
STUDIUM VYSOCEHLINITÝCH PORCELÁNOVÝCH HMOT S PŘÍDAVKEM BaO
Srbek František, Galkina Inna
(pages 311-329) PDF (4.1 MB)
 
SÚSTAVA CaO-SiO₂-Al₂O₃-H₂O ZA HYDROTERMÁLNYCH PODMIENOK

III. Reakčné produkty kremičito-hlinitých sféroidov a kysličníka vápenatého za hydrotermálnych podmienok pri teplote 300 a 350 °C


Števula Ladislav, Petrovič Ján
(pages 331-338) PDF (1.1 MB)
 
VLIV ROZDĚLENÍ VELIKOSTÍ ČÁSTIC MgO NA VLASTNOSTI HOŘEČNATÉ MALTOVINY
Škvára František, Fialková Milena
(pages 339-349) PDF (1.2 MB)
 
VLIV METASTABILNÍHO ODMÍSENÍ V KAPALNÉ FÁZI NA HNACÍ SÍLU NUKLEACE A KRYSTALOVÉHO RŮSTU
Strnad Zdeněk
(pages 351-356) PDF (0.6 MB)
 
REGULÁTOR TEPLOTY PRO PĚSTOVÁNÍ KRYSTALU Z CIZÍ TAVENINY
Svoboda Hubert, Nevřiva Miloš
(pages 357-366) PDF (1.0 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact