ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 33, Issue 3, 1989


Original Papers:

THE SINTERING OF BOEMITE GEL
Pach Ladislav, Svetlík Štefan, Kozánková Jana
(pages 193-202) PDF (2.0 MB)
 
CRYSTALLOCHEMISTRY AND STABILITY OF MONOSULPHOALUMINATE AND ALUMINOFERRITE HYDRATES AND THEIR SOLID SOLUTIONS
Hanic František, Kaprálik Ivan, Drábik Milan
(pages 203-214) PDF (1.1 MB)
 
KINETICS OF THERMAL REGENERATION OF ZMS-5 ZEOLITE (in Czech)

KINETIKA TERMICKEJ REGENERÁCIE ZEOLITU ZMS-5

Horváth Ivan, Nedomová Květa, Kubranová Mária
(pages 215-223) PDF (0.8 MB)
 
ESTIMATING THE ENERGY YIELD AND OPTIMALIZING THE ORIENTATION OF VACUUM SOLAR COLLECTORS IN SOLAR SYSTEM - PART I. THEORETICAL DATA AND THEIR VERIFICATION (in Czech)

ODHAD ENERGETICKÉHO ZISKU A OPTIMALIZACE ORIENTACE TRUBKOVÝCH VAKUOVÝCH SLUNEČNÍCH KOLEKTORŮ V SOLÁRNÍM SYSTÉMU - Část I. Teoretické podklady a jejich verifikace

Soural Miloslav, Liška Marek, Pikna Ivan
(pages 225-240) PDF (1.3 MB)
 
PROBABILITY APPROACH TO OPTIMIZATION OF THE STRUCTURAL DESIGN OF JOINTS BETWEEN THE METALLIC FITTINGS AND CERAMICS IN THE SPIRELEC INSULATOR (in Czech)

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ PŘÍSTUP K OPTIMALIZACI KONSTRUKČNÍHO ŘESENÍ SPOJE KOVOVÉ ARMATURY A KERAMIKY IZOLÁTORU SPIRELEC

Švarc Milan, Hanykýř Vladimír, Šabata Stanislav
(pages 241-249) PDF (0.7 MB)
 
MEASURING THE PERMANENT STRESS WITH THE USE OF THE STRATOREFRACTOMETER IN GLASSES TOUGHENED BY ION EXCHANGE (in Czech)

MĚŘENÍ TRVALÉHO NAPĚTÍ SKEL ZPEVNĚNÝCH VÝMĚNOU IONTŮ STRATOREFRAKTOMETREM

Novotný Vladimír
(pages 251-264) PDF (1.3 MB)
 
SOLUBILITIES OF GASES IN GLASSMELTS (in Czech)

ROZPUSTNOST PLYNŮ VE SKLOVINÁCH

Kloužek Jaroslav
(pages 265-286) PDF (1.1 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact