ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 32, Issue 2, 1988


Original Papers:

THE EFFECT OF SPECIMEN SIZE ON THE MECHANICAL PARAMETERS OF PORCELAIN MIXTURE
Švarc Milan, Brožová Libuše, Hanykýř Vladimír
(pages 97-107) PDF (0.4 MB)
 
THE EFFECT OF FIRING TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF MODEL THICK-FILM RESISTORS

I. Morphology and Microstructure of the Films


Kubový Alois, Havlas Ivo
(pages 109-123) PDF (0.7 MB)
 
LOMOVÁ HOUŽEVNATOST KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ - NUMERICKÁ K-KALIBRACE OHYBOVÉHO VZORKU S ŠEVRONOVÝM ZÁŘEZEM

FRACTURE TOUGHNESS OF CERAMIC MATERIALS - NUMERICAL K-CALIBRATION OF BENDING SPECIMENS WITH CHEVRON NOTCH


Zemánková Jaroslava, Joch Jaroslav, Kazda Josef
(pages 125-138) PDF (1.7 MB)
 
ROZBOR NAPĚTÍ V OCHRANNÝCH POVLACÍCH NA VÁLCOVÝCH A KULOVÝCH PLOCHÁCH

ANALYSIS OF STRESSES IN PROTECTIVE COATINGS ON CYLINDRICAL AND SPHERICAL SURFACES


Menčík Jaroslav
(pages 139-157) PDF (1.7 MB)
 
MEASURING OF THE SURFACE TENSION OF SILICATE MIXES (in Czech)

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ SILIKÁTOVÝCH SMĚSÍ

Čučujev Alexander Sergejevič, Pospíšil František
(pages 159-164) PDF (0.4 MB)
 
ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY V TECHNOLOGII SKLA

Část I. Systémový přístup a systémové aplikace

CONTROL SYSTEMS IN THE TECHNOLO GY OF GLASS

PART I. SYSTEM APPROACH AND SYSTEM APPLICATIONS


Kasa Stanislav
(pages 165-172) PDF (0.5 MB)
 
MATEMATICKÉ MODELY INTERAKCE SKEL S VODOU A S VODNÝMI ROZTOKY

MATHEMATICAL MODELS OF INTERACTION OF GLASS WITH WATER AND AQUEOUS SOLUTIONS


Helebrant Aleš, Matoušek Josef
(pages 173-182) PDF (0.8 MB)
 
KRYŠTÁL, KRYŠTÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA , MRIEŽKA

CRYSTAL, CRYSTAL STRUCTURE, GRID


Ďurovič Slavomil, Gruber Boris
(pages 183-188) PDF (0.4 MB)
 
FÁZOVÁ ANALÝZA KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PHASE ANALYSIS


Fiala Jaroslav, Smrčok Ľubomír
(pages 189-192) PDF (0.3 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact