ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 28, Issue 4, 1984


Original Papers:

POLYTYPISM OF PYROPHYLLITE AND TALC

Part II. Classification and X-ray identification


Weiss Zdeněk, Ďurovič Slavomil
(pages 289-309) PDF (2.0 MB)
 
TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE BARODIFFUSION COEFFICIENT OF WATER IN CERAMIC MIX
Havrda Jiří, Oujiří František, Šebšajevič Gabriel
(pages 311-316) PDF (0.7 MB)
 
TERMOANALYTICKÉ ŠTÚDIUM VYSOKOTEPLOTNEJ DEHYDRATÁCIE KAOLINITOV

II. Aktivačné parametre reakcie a kompenzačný kinetický efekt


Horváth Ivan, Komadel Peter, Gáliková Ľubica
(pages 317-325) PDF (0.9 MB)
 
HODNOCENÍ VÝCHOZÍCH LÁTEK PRO VÝROBU FERITŮ EMANAČNÍ TERMICKOU ANALÝZOU

I. Reaktivita oxidů Fe2₂O₃ a ZnO


Balek Vladimír
(pages 327-338) PDF (0.7 MB)
 
ZPEVŇOVÁNÍ SKLA SIMAX VÝMĚNOU IONTŮ
Maryška Martin
(pages 339-348) PDF (1.0 MB)
 
VZNIK PEVNÉHO ROZTOKU Pb0,92La0,08(Zr0,65Ti0,35)0,98O3 Z KOPRECIPITÁTŮ
Kala Tomáš
(pages 349-356) PDF (0.9 MB)
 
HOMOGENIZAČNÍ A INTENZIFIKAČNÍ ÚČINEK ELEKTRICKÉHO PŘÍHŘEVU VE SKLÁŘSKÝCH TAVICÍCH PECÍCH
Kasa Stanislav, Staněk Jaroslav
(pages 367-376) PDF (1.0 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact