ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 29, Issue 2, 1985


Original Papers:

THE EFFECT OF WATER VAPOUR ON THE RATE OF SURFACE DIFFUSION ON CALCIUM SILICATES
Jesenák Viktor, Ziemer Burghard, Jančula Dušan
(pages 97-104) PDF (1.2 MB)
 
PŘÍPRAVA A ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI HEMIHYDRÁTU SIŠIČITANU VÁPENATÉHO
Drochytka Rostislav
(pages 105-110) PDF (1.1 MB)
 
VÝPOČET TEPLOTNÍ NAPJATOSTI KERAMICKÝCH TĚLES I
Švarc Milan, Mazačová Yvona, Hanykýř Vladimír
(pages 111-124) PDF (1.1 MB)
 
MINERALIZAČNÍ ÚČINKY HALOGENIDŮ ALKALICKÝCH KOVŮ PŘI SYNTÉZE ZrSiO₄
Trojan Miroslav, Šolc Zdeněk, Kuchler Milan
(pages 125-131) PDF (0.5 MB)
 
VYSOKOTEPLOTNÍ DEFORMACE KERAMICKCÝH KORUNDOVÝCH MATERIÁLŮ S ŘÍZENOU MIKROSTRUKTUROU
Hanykýř Vladimír, Trávníček Zdeněk, Chýlek Stanislav
(pages 133-141) PDF (1.5 MB)
 
HODNOCENÍ VELIKOSTI KŘEMENNÝCH ZRN V TROJROZMĚRNÝCH STRUKTURÁCH
Vítek Jan
(pages 143-155) PDF (0.9 MB)
 
MĚŘENÍ LOMOVÉ HOUŽEVNATOSTI KERAMIKY S POUŽITÍM TVRDOMĚRU
Kroupa František, Hnilica František
(pages 157-168) PDF (3.2 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact