ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 29, Issue 3, 1985


Original Papers:

FOR MATION OF CONV'ECTIVE FLOW IN GLASS MELTS DUE TO VAPORIZATION OF A SURFACE ACTIVE COMPONENT

PART I: Experimental method and results


Němec Lubomír, Bařtipán Ivo
(pages 193-202) PDF (1.5 MB)
 
FORMATION OF CONVECTIVE FLOW IN GLASS MELTS DUE TO VAPORIZATION OF A SURFACE ACTIVE COMPONENT

Part II: Discussion of results and the vaporization model


Němec Lubomír, Bařtipán Ivo
(pages 203-213) PDF (0.6 MB)
 
VLIV TEPLOTNÍHO REŽIMU NA ROZPOUŠTĚNÍ PÍSKOVÝCH ZRN V TAVENINĚ SKLÁŘSKÉHO KMENE
Freivolt Štefan, Němec Lubomír
(pages 215-225) PDF (1.2 MB)
 
ŠTÚDIUM BROWNMILLERITU PRIPRAVENÉHO PRI 1200 °C

I. Syntéza, identifikácia a charakterizácia


Drábik Milan, Petrovič Ján
(pages 227-233) PDF (0.4 MB)
 
ANIZOTROPIE SMRŠTĚNÍ SUŠENÍM A PÁLENÍM
Vycudilík Pavel, Žáková Irena
(pages 235-247) PDF (1.2 MB)
 
ODOLNOST SKLA SIMAX PROTI VODĚ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ V OBLASTI TRANSFORMAČNÍH O INTERVALU
Novotný Vladimír, Kavka Jan
(pages 243-254) PDF (0.4 MB)
 
ŽLUTÝ RUTILOVÝ PIGMENT PRO KERAMIKU
Šolc Zdeněk, Trojan Miroslav, Šmíd Miroslav
(pages 255-264) PDF (0.6 MB)
 
POUŽITIE PROGRAMOVATEĽNÉHO KALKULÁTORA PRE KRESLENIE RTG DIFRAKČNÝCH ZÁZNAMOV
Škrobian Milan, Havlík Tomáš
(pages 265-271) PDF (0.3 MB)
 
KVANTITATIVNÍ RTG DIFRAKČNÍ FÁZOVÁ ANALÝZA
Fiala Jaroslav
(pages 273-288) PDF (0.8 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact