ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 29, Issue 4, 1985


Original Papers:

VISCOSITY OF MELTS IN THE SYSTEM CaO-FeO-Fe₂O₃-SiO₂
Daněk Vladimír, Ličko Tibor, Pánek Zdeněk
(pages 291-299) PDF (0.5 MB)
 
ČASOVÁ ZMĚNA PEVNOSTI KOMPOZITOVÝCH VZORKŮ Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU VYZTUŽENÉHO SKLENĚNÝMI VLÁKNY ODOLNÝMI PROTI ALKALICKÉ KOROZI
Schätz Svatopluk
(pages 301-307) PDF (1.0 MB)
 
ROZKLAD MINERÁLU ZIRKONU
Trojan Miroslav, Šolc Zdeněk
(pages 309-314) PDF (0.4 MB)
 
NÍZKOTEPLOTNÍ FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO TAVENÍ SKLA
Bernard Vladimír
(pages 315-324) PDF (0.5 MB)
 
METODA VTISKU KULIČKY A JEJÍ APLIKACE PŘI HODNOCENÍ VLIVU KAPALNÝCH PROSTŘEDÍ NA PŘÍDRŽNOST SVARU SKLA
Schnapp Jürgen Dieter, Winde Harald, Köhler Günter
(pages 325-334) PDF (0.6 MB)
 
MOŽNOSTI SNÍŽENÍ TEPLOTY AUTOKLÁVOVACÍHO PROCESU PŘI VÝROBĚ PÓROVITÝCH BETONŮ
Šauman Zdeněk
(pages 335-342) PDF (0.9 MB)
 
ALGORITMIZÁCIA VÝPOČTU ROVNOVÁŽNEHO FÁZOVÉHO ZLOŽENIA MNOHOZLOŽKOVÝCH SÚSTAV V SUBSOLIDUSOVEJ OBLASTI I
Majling Ján, Dubík Marián, Kovár Vladimír, Jesenák Viktor
(pages 343-349) PDF (0.4 MB)
 
MOŽNOSTI TERMOELEKTROMETRIE PRO HODNOCENÍ SUROVIN - OXIDŮ PRO PŘÍPRAVU KERAMICKÝCH SPINELOVÝCH PIGMENTŮ
Šolc Zdeněk, Trojan Miroslav, Pokorný Miroslav
(pages 351-362) PDF (0.7 MB)
 
MECHANIZMY SPEKANIA V TUHEJ FÁZE
Haviar Miroslav
(pages 363-377) PDF (0.8 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact