ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 24, Issue 1, 1980


Original Papers:

THE EFFECT OF PARTIAL OXYGEN PRESSURE ON THE TEMPERATURE OF β TO α CALCIUM CHROMITE TRANSFORMATION
Havlica Jaromír, Pánek Zdeněk
(pages 1-6) PDF (0.6 MB)
 
A KINETIC EQUATION FOR INTERACTION BETWEEN GRAIN MATERIAL AND LIQUID WITH APPLICATION TO GLASS MELTING
Hrma Pavel
(pages 7-16) PDF (2.0 MB)
 
THE EFFECT OF DIRECT CURRENT ON THE CORROSION OF TIN OXIDE ELECTRODES IN LEAD GLASS MELT
Matěj Jiří, Kutzendörfer Jaroslav, Friedrich Manfred
(pages 17-22) PDF (2.0 MB)
 
TEPELNÝ ROZKLAD Sr₄Al₂O₂(OH)₈CO₃
Hanic František, a kol.
(pages 23-33) PDF (1.2 MB)
 
DVOJROZMĚRNÝ MATEMATICKÝ MODEL CELOELEKTRICKY OTÁPĚNÉ SKLÁŘSKÉ VANY
Skřivan Miroslav, Štefan Jaroslav
(pages 35-46) PDF (1.1 MB)
 
PŘÍSPĚVEK KE KRYSTALOCHEMII VERMIKULITŮ
Weiss Zdeněk
(pages 47-58) PDF (1.1 MB)
 
VÍCEFÁZOVÉ ELEKTRICKÉ PROUDOVÉ POLE VE SKLOVINĚ
Němeček Miloslav, Štefan Jaroslav, Skřivan Miroslav
(pages 59-80) PDF (3.6 MB)
 
STANOVENÍ VÁPNÍKU A HOŘČÍKU V MAGNEZÍTECH A JEJICH SLÍNCÍCH POTENCIOMETRICKOU TITRACÍ S INDIKACÍ MĚDĚNOU NEBO STŘÍBRNOU IONTOVĚ SELEKTIVNÍ ELEKTRODOU
Mokrá Zdena, Henek Milan
(pages 81-90) PDF (0.9 MB)
 
STANOVOVANIE KREMÍKA VO VZORKÁCH MAGNEZITU POMOCOU 14 MeV NEUTRÓNOV
Kafka Dušan, Turán Ján, Salzer Peter
(pages 91-95) PDF (0.5 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact