ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 29, Issue 1, 1985


Original Papers:

MECHANISM AND KINETICS OF FLUORINE VAPORIZATION LOSSES I
Hřebíček Milan, Hřebíčková Jaroslava
(pages 1-11) PDF (0.9 MB)
 
DIFFUSION AND MIGRATION IN THE SYSTEM GLASS-MOLTEN AgNO3
Matoušek Josef
(pages 13-19) PDF (0.7 MB)
 
SINTERING MECHANISMS OF MgO
Haviar Miroslav, Figusch Viliam, Pánek Zdeněk
(pages 21-30) PDF (1.6 MB)
 
ŠTATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY PRODUKCIE BEZFAREBNÉHO SKLA VO FAREBNÝCH PRIESTOROCH
Liška Marek, Plško Alfonz, Kanclíř Edmund
(pages 31-40) PDF (0.8 MB)
 
PŘÍSPĚVEK KE STUDIU NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH SKLOVITÝCH SMALTŮ V ELEKTRICKÉM POLI VYSOKÉHO NAPĚTÍ
Mohyla Miroslav
(pages 41-49) PDF (0.7 MB)
 
Príprava prášku LiTiZn-feritu rozkladom z amorfného citranového prekurzoru
Grusková Anna, Lipka Jozef, Tóth Ignác
(pages 51-59) PDF (0.8 MB)
 
VZTAH DVOJROZMĚRNÝCH A TROJROZMĚRNÝCH TŘÍFÁZOVÝCH ELEKTRICKÝCH PROUDOVÝCH POLÍ
Kasa Stanislav, Zrno Stanislav
(pages 61-72) PDF (0.5 MB)
 
LABORATÓRNA PEC PRE TEPLOTY DO 2200K
Longauer Milan, Hlavica Jaromír, Ambrúz Vladimír
(pages 73-78) PDF (0.5 MB)
 
LUMINOFORY NA BÁZI KŘEMIČITANŮ
Šrank Zlatko, Sysala Otmar, Hájek Bohumil
(pages 79-87) PDF (0.6 MB)
 
POUŽÍVANIE KONZISTENTNÝCH FYZIKÁLNYCH VZŤAHOV A ZÁKONNÝCH MERACÍCH JEDNOTIEK FYZIKÁLNYCH VELIČÍN
Proks Ivo
(pages 89-93) PDF (0.5 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact