ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Ceramics-Silikáty, Volume 28, Issue 1, 1984


Original Papers:

BARODIFFUSION OF WATER IN CERAMIC MIX
Havrda Jiří, Oujiří František, Žižková Marie
(pages 1-6) PDF (0.6 MB)
 
VISKOZITA SKLOVIN V SOUSTAVE SiO₂-PbO-BaO-K₂O-Na₂O
Šašek Ladislav, Van Tu Nquyen
(pages 7-26) PDF (1.8 MB)
 
EXPANZE PORTLANDITU PŘI TVRDNUTÍ BEZSADROVCO­VÝCH PORTLANDSKÝCH CEMENTŮ
Škvára František, Barták Jaroslav, Zbuzek Bořivoj
(pages 27-34) PDF (1.2 MB)
 
VZŤAH INDEXU SVETELNÉHO LOMU K ZLOŽENIU A KRYŠTALIZÁCII HLINITOKREMIČITÝCH VLÁKIEN
Hrabě Zdenek, Chromý Stanislav, Jesenák Viktor, Koráb Otokar
(pages 37-45) PDF (1.0 MB)
 
TEPELNĚ ODRAZNÉ VRSTVY NA SKLE
Kavka Jan
(pages 47-56) PDF (1.1 MB)
 
KVANTITATIVNÍ FÁZOVÁ ANALÝZA KERAMICKÝCH POVLAKŮ SEPAROVANÝCH Z TRANSFORMÁTOROVÝCH PLECHŮ
Had Jiří, Vlasáková Libuše, Adamus Petr
(pages 57-66) PDF (1.2 MB)
 
STANOVENÍ ŽELEZA A TITANU VE SKLÁŘSKÉM PÍSKU PO ROZKLADU PARAMI KYSELIN
Šulcek Zdeněk, Mužík Luboš
(pages 67-79) PDF (1.5 MB)
 
NEPŘÍMÉ NAPÁJENÍ ELEKTRODY V TAVENINĚ ZA VYSOKÝCH TEPLOT
Matěj Jiří
(pages 83-86) PDF (0.3 MB)
 
NOVÁ METODA ANALÝZY PLYNŮ UVOLNĚNÝCH TERMICKÝM ROZKLADEM (EGA)
Koller Aleš
(pages 87-96) PDF (0.8 MB)
 
 
Licence Creative Commons © 2015 - 2024
Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS & University of Chemistry and Technology, Prague
Webmaster | Journal Contact